Ψηφιακή Μαστογραφία

Με τον νέο ψηφιακό  μαστογράφο μπορούμε και εξασφαλίζουμε την ελάχιστη δυνατή δόση ακτινοβολίας και την άριστη απεικόνιση στην κάθε εξεταζόμενη, σύμφωνα με το πάχος και τη πυκνότητα του εκάστοτε μαστού. 

Συχνές εξετάσεις αποτελούν :

 • Ψηφιακή Μαστογραφία
 • Ψηφιακές ακτινογραφίες ολόκληρου του σώματος
 • Εξειδικευμένες ψηφιακές ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης
 • Αξονομετρικές ακτινογραφίες
 • Ψηφιακές πανοραμικές
 • Ψηφιακές κεφαλομετρικές
 • Υστεροσαλπιγγογραφία
 • Πυελογραφίες
 • Βαριούχος υποκλυσμός
 • Double Contrast
 • Ανιούσα κυστερογραφία
 • Μέτρηση οστικής πυκνότητα

Όλες οι εξετάσεις συνοδεύονται από CD εγκατεστημένο πρόγραμμα επεξεργασίας και προβολής της εξέτασης..


Ωράριο ακτινολογικού τμήματος
Δευτέρα εώς Παρασκευή : 07:30 – 21:00 (συνεχές ωράριο)
Σάββατο:  07:00 – 14:00