ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 182, ΑΧΑΡΝΑΙ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 280, ΑΧΑΡΝΑΙ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Θ.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο Θ.Πανόπουλος Α.Ε, ξεκίνησε τη λειτουργία του ως συνέχεια του κέντρου Θεοφάνη Πανόπουλου που προυπήρχε από το 1988. Στόχος του διαγνωστικού κέντρου, είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών και των μέσων διάγνωσης με σκοπό τη καλύτερη και άμεση ιατρικής σας κάλυψη.

Στα πλαίσια της συνεχόμενης ανανέωσης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας, δημιουργήσαμε ένα νέο σύγχρονο διαγνωστικό κέντρο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 280 αναβαθμίζοντας έτσι τις υπηρεσίες μας, προσφέροντας την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Στον τομέα της ακτινοδιαγνωστικής και μικροβιολογίας, η ποιότητα διασφαλίζεται από τη διά βίου μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, έλεγχο και αναβάθμιση των μηχανημάτων των κέντρων, διατήρηση διαδικασίας ποιότητας (ISO) και προγράμματος διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων.

Τα κέντρα μας με γνώμονα την ταχύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση σας παρέχοντας διαθέσιμες θέσεις στάθμεσης του οχήματος σας και εύκολη πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Μέλημά μας, η καλύτερη ιατρική σας φροντίδα !

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 182, ΑΧΑΡΝΑΙ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 280, ΑΧΑΡΝΑΙ