Το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο Θ.Πανόπουλος Α.Ε ξεκίνησε τη λειτουργία του ως συνέχεια του κέντρου Θεοφάνη Πανόπουλου που προυπήρχε από το 1988. Στόχος του διαγνωστικού κέντρου  είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών και των μέσων διάγνωσης με σκοπό τη καλύτερη και άμεση ιατρικής σας κάλυψη.
Η μεταφορά του κέντρου από το κέντρο των Αχαρνών στην περιφερειακή οδό Αριστοτέλους 182, έγινε με γνώμονα την ταχύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση σας παρέχοντας διαθέσιμες θέσεις στάθμεσης του οχήματος σας και εύκολη πρόσβαση με  τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στον τομέα της ακτινοδιαγνωστικής και μικροβιολογίας η ποιότητα διασφαλίζεται από τη διαβίου μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού,  έλεγχο και αναβάθμιση των μηχανημάτων του κέντρου, διατήρηση διαδικασίας ποιότητας (ISO) και προγράμματος διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων.
 
Μέλημά μας η καλύτερη ιατρική σας φροντίδα